Vänd den negativa spiralen

Sällan har spänningen mellan den kultur som politikerna säger sig vilja ha och vad man faktiskt är beredd att betala varit så tydlig som i turerna kring Teater Västernorrland.

I kulturplanen för Västernorrland 2012-14 kan man läsa om de politiska förväntningarna på teatern. Dessa visioner och utvecklingsområden står i bjärt kontrast till teaterns faktiska resurser. När teatern gick in i det från början underfinansierade Scenkonstbolaget 2009 hade man mer än 40 tillsvidareanställda. Genom nedskärningar i flera led så ska nu antalet ner till 18.

Teaterförbundet har under hösten 2013 förhandlat, först lokalt och sedan centralt, om teaterns verksamhet och bemanning. Det har varit en frusterande process.

Det enda som varit tydligt från ledningen har varit en ambition att föra över så kallade fasta kostnader till rörliga. Men vilken verksamhet som ska bedrivas har varit svårt att få grepp om. Det underlag som funnits har dessutom haft sin utgångspunkt i en konstnärlig vision av en teaterchef som inte kommer att finnas kvar. Bolaget söker nu, enligt den utlysning som gjorts, en driven teaterchef som ska ”leda en länsteater med 40 år på nacken med en idérik och kreativ personal”.

Samtidigt som denna nya chef ska utforma en ny vision för verksamheten tillsammans med personalen vill man gå vidare med nedmonteringen av teatern. Åtta vakanta tjänster dras in och fem medarbetare blir övertaliga, varav flertalet arbetat länge på teatern, deltagit i den konstnärliga utvecklingen och har erfarenheter som borde användas innan de om något år går i pension.

Det är alldeles uppenbart fel väg att gå. Om man menar allvar med kulturplanens ambitioner och visionen för Scenkonstbolaget att ”beröra, inspirera och berika människor genom att skapa och erbjuda konstupplevelser i världsklass” måste man börja i en annan ände. Därför har jag två uppmaningar till teaterns ledning och till de ansvariga politikerna.

Det första är att inte vingklippa den nya teaterchefen. Denna måste, tillsammans med sin personal, ges utrymme att göra sina konstnärliga bedömningar och prioriteringar. Vänta därför med uppsägningarna.

Det andra är att politikerna, både i landstinget och i kommunen, måste ta sitt ansvar för att vända den negativa spiralen för Scenkonstbolaget. Mer kultur för pengarna kräver att bolaget ges rimliga ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet.

Anna Carlson
Ordförande i Teaterförbundet

Artikeln har varit publicerad i Sundsvalls tidning