Väntat avgörande kring privatkopieringsersättning

I december fastställde Svea hovrätt att datorer och surfplattor omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering, i det så kallade Samsungmålet. Domen var väntad, då Högsta domstolen i juni 2016 fastställde att Iphones omfattas av ersättningsordningen.

– Det är glädjande att hovrätten gav Copyswede rätt även i detta fall, och att vårt juridiska arbete gett utdelning. Det ger bättre förutsättningarna för att kulturskapare ska få ersättning för sitt arbete, säger Ulf Mårtens, ordförande i Copyswede och vd för Teaterförbundets Rättighetsbolag.

Som företrädare för kulturskaparna har Copyswede, i enlighet med upphovsrättslagen, begärt ersättning för privatkopiering för datorer och surfplattor sedan 1 september 2013. Samsung valde att bestrida att ersättning på dessa produkter skulle utgå, varför Copyswede stämde Samsung för utebliven redovisning av hur importen sett ut.


Copyswede grundades 1982 och licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer, däribland Teaterförbundet för scen och film, som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Copyswede sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.