Viktigt att satsningarna på kultur hamnar rätt

Regeringen presenterade i dag vilka satsningar på kulturen som kommer att göras under 2020 och under det kommande budgetåret.

Under 2020 kommer ytterligare 1,5 miljarder kr att gå till att stödja kulturbranscherna, som har haft stora svårigheter under pandemin.

Det är ännu inte klart hur pengarna kommer att fördelas, men troligen sker det främst genom Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet och Författarfonden.

Utöver detta stöd kommen ytterligare en stimulansmiljard att gå till kulturen under 2021. Dessutom görs ett antal permanenta satsningar för att stärka kulturen. Det fria kulturlivet får 80 miljoner extra. Kultursamverkansmodellen förstärks med 150 miljoner kronor och Skapande skola får en förstärkning på 25 miljoner kronor.

– Vi är glada över att regeringen så tydligt lyfter kulturens betydelse som näring och sammanhållande kraft i samhället. Det är en stor satsning på kultur och konstnärers försörjningsvillkor som möjliggör en omstart för svenskt kulturliv. Vi ser fram emot att ta del av skrivelsen om konstnärernas villkor i förhoppning om att regeringen på allvar vill förbättra levnadsvillkoren för konstnärer och alla som arbetar inom scen och film, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– De permanenta höjningarna för det regionala kulturlivet kopplat till en stimulansmiljard för 2021 kommer göra skillnad. Ännu har vi inte sett detaljerna för hur pengarna ska fördelas mellan olika verksamhetsområden, men det är positivt med stödet till de fria grupperna och förstärkningen av scenkonstallianserna, säger Simon Norrthon.

– Vi efterlyser fortfarande satsningar på filmområdet som knappt nämndes på dagens presskonferens. Om regeringen ser filmen enbart som ett område för näringspolitiken måste kulturministern säga det. En enad filmbransch behöver ett produktionsincitament för svensk filmproduktion, precis som resten av Europa, säger Simon Norrthon.

– Det är också oklart hur regeringen avser stötta de privata aktörerna inom scen och evenemang. Om dessa verksamheter enbart ska kompenseras via näringsstöd måste regeringen våga rikta stöden till de branscher som står i störst behov, säger Simon Norrthon.