Tips och trix

Arbetsperiod

• Det som ska stå i kontraktet är slutdatum och inlämningsdatum (som modellleverans).

När man gör detta är upp till var och en, så länge vi håller slutleverans.

• Vad gäller a-kassa gäller följande: Från datum för sista leverans, som framgår i kontraktet, läggs

förberedelsetiden ut bakåt i tiden.

Exempel: Du arbetar som kostymtecknare och i kontraktet står det att skisser ska vara godkända och

levererade senast måndag vecka 20. Det är kostymer till 15 medverkande vilket enligt

branschtillämpningen ger 4 veckors förberedelsetid att ta upp på kassakortet, vecka 16-19.

Scenografi

För enbart scenografi = 4 veckor

Scenografi och kostymdesign

För mer än 25 kostymer = 8 veckor

För upp till 25 kostymer = 7 veckor

För upp till 10 kostymer = 6 veckor

 

Kostymdesigner

För mer än 25 kostymer = 5 veckor

För upp till 25 kostymer = 4 veckor

För upp till 10 kostymer = 3 veckor

Detta innebär att föreberedelsetiden läggs ut schablonmässigt och oftast inte faktisk arbetat tid. Men var försiktig när det gäller rekommendation vad gäller a-kassa. De bästa är att hänvisa direkt till a-kassan vid frågor. Kultursektionen på unionens a-kassa har tfn 0770- 77 77 88.

Dokumentation

• Tips på formulering:

Namn XX har rätt att använda delar av verket i teaterns avtal med fotograf dokumenterat i bild och videomaterial som dokumentation av sitt arbete i trycksak och på internet. Föreställning, arbetsköpare och fotograf krediteras.

Detta står i Riksavtalet sid 36

• Kan med fördel skrivas in under Särskilda villkor i kontraktet

Internet i boendet

• Tips på formulering:

Som frilansarbetare med parallella projekt i olika delar inrikes och/eller utrikes är det nödvändigt att ha ett boende med en snabb internetförbindelse.

Resor

Om scenen du ska arbeta för ligger på annan ort än din bostadsort är det viktigt att avtala om resor, vem betalar och hur många resor behövs för att kunna göra hela jobbet på ett bra sätt?

Vanligast är två sätt att hantera en resebudget:

• Resebudget som ett lönetillägg på ett engångsbelopp avseende resor

Beräkna antalet resor du uppskattar att du kommer att göra under HELA arbetet. T.ex. 10 stycken

Kolla upp ett genomsnittspris för resorna. T.ex. 1000 kr

Ta totalbeloppet och dividera med 0,7 (dvs. den summan du får ut netto efter betalad skatt). T.ex. 10 resor * 1000 kr= 10 000 kr/ 0,7= 14 285 kr

Den summan är vad du förhandlar för att få i resebudget för att inte själv betala dina resor till och från din boendeort.

• Arbetsköparen bokar och betalar resorna direkt

Beräkna antalet resor du uppskattar att du kommer att göra under HELA arbetet, glöm inte rammöte, idépresentation/förteknisk kollationering, inlämning/teknisk kollationering, resor för att se till tillverkningen i verkstäder och ateljéer innan repstart, repstart och sedan hur ofta du beräknar resa under repperioden.

 

Vem äger originalet?

Det har skett att teatrar ansett sig ha ägandet av skisser och teckningar trots att praxis varit att återlämna allt material till upphovspersonen efter den tekniska produktionen är avslutad.

Därför har vi gjort denna rekommendation från avdelningen scenografer och kostymdesigner när det gäller ägandet av orginalscenografimodell, skisser och kostymteckningar.

Upphovsrättslagstiftningen är krånglig och inte helt tydlig och i avtalen är det inte heller reglerat. Det som står i institutionsavtalet om modell och skisser är:

”I scenografens/kostymtecknarens skyldigheter ingår:

att till överenskommen tidpunkt utföra erforderliga dekor- och kostymskisser, modeller, arbetsritningar och övriga arbetshandlingar.”

”Förfogande över iscensättning

Scenografen och kostymtecknaren är upphovsman till verkets scenografi och kostym. Teatern får inte överlåta, uthyra, utlåna, förändra eller använda dekor

och kostymuppsättning i annat sammanhang än avsett utan att scenografens eller kostymtecknarens medgivande inhämtats.”

Det står alltså inget om ägandet av original även om praxis inom teatrarna är att teatrarna har tillgång till modell och skisser, kostymteckningar under tillverknings-perioden och lämnar tillbaka originalen när den är slutförd. Operan som ligger i repertoar köper modellen.

Vi rekommendera att man skriver in i kontrakten hur originalen skall hanteras och ägas för att undvika senare konflikter och missförstånd.

Förslag till skrivning:

………Scenograf/kostymdesigners namn……… scenografimodell, originalskisser och originalkostymteckningar

Står till rådighet för …………..Teater…………………….. i produktionen ……………....Pjäs…………………….

…..Scenograf/kostymdesigners namn…… har upphovsrätt till scenografmodell, originalskisser, originalkostymteckningar.

Om inte annat överenskommes skall scenografimodell, originalskisser, originalkostymteckningar senast en vecka efter premiären överlämnas till …..Scenograf/kostymdesigners namn…..

Materialkostnaderna står teatern/scenograf/kostymdesigner för. Stryk det som inte gäller

Underskrift av båda parter

Ett sätt att gå runt problemet med orginalen är att ta kopior på skisser och teckningar och lämna kopior istället och aldrig lämna ifrån sig originalet. Då bör teatern stå för kostnaderna för att ta fram kopiorna.

 Kostymdesigner

kostymde·signer [-saj’n-] s. -n; pl. = hellre än -s

• kostymtecknare

Singular

  kostymdesigner obestämd grundform

  kostymdesigners obestämd genitiv

  kostymdesignern bestämd grundform

 kostymdesignerns bestämd genitiv

Plural

  kostymdesigners obestämd genitiv

  kostymdesignerna bestämd grundform

  kostymdesignernas bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

  kostymdesigners obestämd grundform