Återinför barnomsorg i hemmet på natten!

Teaterförbundet har lämnat ett remissvar på en motion om återinförande av möjligheten att ansöka om barnomsorg i hemmet på natten, som har skickats till Stockholm stad.

Under 2015 genomfördes förändringar i riktlinjerna för barnomsorg i Stockholm som har fått stora negativa konsekvenser för de familjer där föräldrarna arbetar både på dag- och kvällstid. De nya riktlinjerna föreskriver att omsorgen istället för i hemmet ska ges på förskola.

– Konsekvenserna blir att barnen i vissa fall ska tillbringa dagen först på förskola och sedan även på natten, vilket knappast är förenligt med barnets bästa. Om våra medlemmar ska kunna kombinera föräldraskap med förvärvsarbete krävs att samhället ger stöd även till dem som arbetar på kvällar och helger, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Teaterförbundet instämmer i yrkanden om att kommunfullmäktige bör besluta om en ändring av riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid så att föräldrar återigen kan välja barnomsorg i hemmet i stället för på förskola.

Här kan du läsa hela remissvaret.