Planera för trygghet

Som egenföretagare omfattas du inte av den förbättrade trygghet som anställda får genom kollektivavtalet. Det innebär att du själv måste ta ansvar för ditt försäkringsskydd och dina pensionsinbetalningar, liksom för vad som gäller om du blir sjuk.

Du kan teckna medlemsförsäkringar via Fackförbundet Scen & Film och via Fora kan du få tillgång till delar av kollektivavtalens försäkringsskydd.

Därutöver behöver du göra avsättningar till din pension. Då kan du via Scen & Film ta pensionsförsäkringen Medlemspension.

Du tänker väl på att du kan vara medlem i en a-kassa också som egenföretagare. Unionens a-kassa har en särskild kultursektion och är specialiserad på arbetslöshetsförsäkringens regler för kulturarbetare.