Barnomsorg

Fackförbundet Scen & Film har länge arbetat för rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid.

För de som arbetar delad dag, framförallt ensamstående och föräldrapar där båda arbetar kväll, är barnomsorg i hemmet på kvällstid avgörande för att kunna verka i yrket. Alla kan inte pussla med mor- och farföräldrar, som ofta bor på annan ort, och att betala barnomsorg ur egen ficka blir mycket dyrt.

Idag regleras rätten till barnomsorg i Skollagen. Lagen säger att kommuner/stadsdelar inte behöver erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, utan det är frivilligt. Därför ser situationen mycket olika ut över landet. På vissa håll finns barnomsorg på obekväm arbetstid (ofta ”bara” nattis) i andra erbjuds inte detta överhuvudtaget.

Scen & Film, tillsammans med Symf och TCO, arbetar gentemot regeringen för att ändra Skollagen, så att det ska bli obligatorisk att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi har uppvaktat ansvariga ministrar, inbjudit politiker i kulturutskottet till träffar etc för att skapa opinion i frågan.

Läs mer (Ladda ner till höger)
– Scen & Film, Symfs och TCOs rapport ”Barn- arbetshinder i var tredje kommun
– Det flygblad som delades ut till riksdagens ledamöter inför debatt om skollagen.

Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid? Vänd dig till din kommun/stadsdel!

Denna artikel hjälpte mig