Rapporter om jämställdhet

”Fan ska vara skådespelerska 45+” är en kartläggning av skådespelerskors, regissörers och dramatikers arbetsmarknad år 2001. Rapporten är gjord av regissören Karin Enberg på Fackförbundet Scen & Films uppdrag och publicerades i september 2003.

”Filmbranschen och jämställdheten” bygger på intervjuer med 25 filmproducenter från 21 bolag och enkätsvar från 80 filmarbetare. Rapportförfattaren Malin Birgerson konstaterar att kunskapen om jämställdhetslagens innehåll genomgående var låg, och att en majoritet av filmbolagen inte hade några jämställdhetsplaner. Sexuella trakasserier är, enligt enkätsvaren i rapporten, vanligt förekommande i branschen. Rapporten publicerades år 2005.

”I väntan på vadå? Teaterförbundets guide till jämställdhet” är en bok som består av två delar. Genusvetaren Vanja Hermele analyserar på grundval av intervjuer med branschföreträdare de tankefigurer som hindrar jämställdhet på scen- och medieområdet. Scen & Films ombudsman Nina Stone reder i den andra delen av boken ut vilka rättigheter du har enligt lag och avtal, hur du kan arbeta för jämställdhet på din arbetsplats och berättar mer om förbundets arbete för jämställdhet. Boken publicerades år 2007.

”Pappa, kom hem! Teknkers möjligheter att förena jobb och föräldraskap”är en rapport inom Teknikeråret 2007. Den är skriven av Lena Engqvist Forslund och kan t. ex. användas av de lokala parterna vid utformande av jämställdhetsplaner. Publicerad i november 2007.

Vill du ha någon av dessa skrifter? Kontakta info@scenochfilm.se eller 08 441 13 00. Du kan också använda beställningsfomuläret under ”Beställ trycksaker”

Boken ”I väntan på vadå?” är gratis för medlemmar, 50 kronor för icke-medlemmar.

Denna artikel hjälpte mig