Avtal och kontraktsguide

Det här är ett förslag på hur en process för kontraktsskrivning kan delas upp för att du ska ha ett kontrakt som är rättvist och bra för dig som scenograf och kostymdesigner. Se den gärna som ett stöd i kombination med juristerna i Medlemsrådgivningen på Scen & Film, styrelsen för scenografer och kostymdesigner och dina kollegors tips och erfarenhet.

Den här versionen utgår från ett erbjudande om ett arbete på en institutionsteater.
Länk till: Institutionsteateravtalet, kollektivavtal mellan Fackförbundet Scen & Film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

Innan du tackar ja

Kollektivavtal

Riksavtalet är ganska omfattande men det är viktigt att framhålla att hela avtalet gäller för våra yrkesgrupper kap 1-10. Det enda undantaget är under kap 11 och 12 där bestämmelser finns för olika yrkesgrupper.

Om du fakturerar gäller formellt sett inte kollektivavtalen. Vi vill däremot påpeka att du alltid med fördel kan ta stöd i och hänvisa till kollektivavtalet kring specifika frågor, t.ex. traktamente, upphovsrätt osv., för att slippa skapa helt nya formuleringar och för att du ska kunna ha en minimum nivå om ersättningar o.d.

• Vilket kollektivavtal gäller för din arbetsköpare?

Lista finns under respektive kollektivavtal.

• Om de du förhandlar med inte har tecknat kollektivavtal är det bra att meddela Scen & Film så kan de driva detta och i förlängningen ge oss bättre lön och arbetsvillkor! Detta gör du med ett enkelt mejl till: medlemsradgivning@scenochfilm.se

(Ditt namn kommer inte att anges när förbundet kontaktar arbetsköparen i fråga, du bara informerar facket som sedan är de som kontaktar arbetsköparen).

• Om de du tecknar avtal med inte är kollektivavtalsanslutna kan du ändå alltid hänvisa till kollektivavtalet kring specifika frågor, t.ex. traktamente, upphovsrätt osv., för att slippa skapa helt nya formuleringar och för att du ska kunna ha en minimum nivå om ersättningar o.d.

Inköp

• Vem kommer ansvara för inköp av material, färdiga plagg osv.: du eller teatern?

Assistent

• Finns det behov av en assistent?

• Och vem ska i sådant fall betala för detta?

Redovisning

• Hur vill produktionen ha dina utgifter redovisade: faktura eller utlägg mot handpenning?

• Hur ser deras version av kvittoredovisning ut?

• Försök att få ett betalningskort av teatern för att slippa kontanthanteringen

Konsultuppdrag

Det händer ibland att en scenograf och/ eller kostymdesigner får frågan att vara ett s.k. ”yttre öga” eller konsult. Begreppen kan ibland vara lite otydliga och det finns inga tydliga riktlinjer för hur man ska ha betalt. Det är därför viktigt att innan man tackar ja till den här typen av arbete är tydlig och överens med sin arbetsköpare exakt vad det är som ingår i arbetet.

Här är några punkter att tänka på:

• Var väldigt tydlig i överenskommelsen med teatern vad det är du förväntas göra. Och se till att få betalt för det, kanske räkna i hur många dagar du jobbar.

• Se till att övriga i teamet också blir informerade om detta, så att det inte uppstår missförstånd om vem som gör scenografi eller kostym. Är du ett yttre öga är du alltså bara rådgivare.

• Om du inte får betalt för ett scenografi/kostym arbete ska det inte heller behövas någon modell, ritningar eller skisser, då man inte ska arbetsleda verkstäder, hantverkare eller ateljéer.

• Det ska inte stå i programmet att det funnits en scenograf/kostymdesigner om så inte är fallet. Att rådgiva ska inte kunna ersätta arbetet (och upphovsrätten) som man har som scenograf/kostymdesigner.

Lönespecifikationer

• Alla teatrar har olika sätt/ intervall för utskick av lönespecifikationer. Om du har många parallella uppdrag kan det vara smart att ta reda på exakt hur din nya arbetsköpare gör, för att ha full koll på vem pengarna kommer från, och när lönen betalas ut.

• I de flesta kollektivavtalen är det angivet att lönen ska utbetalas den 25:e varje månad. Lönespecifikationer ska alltid skickas inför löneutbetalning så att det är möjligt för arbetstagare att kontrollera att det är ett korrekt belopp mm. En annan sak är grundbeloppen som kan utbetalas vid andra tidpunkter enligt individuell överenskommelse.

Närvaro innan repstart

Alla teatrar är ju organiserade på olika sätt, med olika antal anställda. Det står ganska tydligt i Riksavtalet vad som är våra skyldigheter, men en del teatrar är ju så små, vilket ju kräver större närvaro, något som man kan påpeka vid förhandlingen om lön/arvode.

• Hur förväntar sig huset att du är på plats innan repstart: under förberedelseperiod samt under tillverkningsperiod? Kolla med ditt schema så att det funkar med din egen planering och behov.

• Avtala på förhand hur mycket du skall vara på teatern före och efter repstart.

När du skriver kontrakt

Det här är bra punkter att ha med i ditt avtal. Vissa saker finns redan fastslagna i kollektivavtalet, annat kan du kräva att du själv ser till att det kommer med.

Kolla kontraktsformuläret som finns i Riksavtalet, bilaga 5 sid 61

Om inget annat anges är informationen nedan utifrån att du som frilansare anställs med lön per projekt.

Budgetansvar

• Det är viktigt att du och arbetsköparen är överens om vem som har slutgiltigt budgetansvar och vad som skulle hända om ni går över budget, så att du inte blir privat ersättningsskyldig om saker blir dyrare än planerat.

• Det finns inget i avtalen som kräver budgetansvar av dig. Kräver teatern det av dig så kräv ersättning för det.

Egenföretagare, var tydlig i kontrakten om ansvarsområden!

Tekniskt ansvar

• Arbetsköparen är alltid ansvarig för t.ex. scenografins hållfasthet och säkerhet om scenografen är anställd. Finns ingen konstruktör eller byggledare som har befogenhet att avgöra det behöver man anlita en sådan.

• Icke anställda har själva ansvar för att föra in specifikationer om ansvar i kontrakt. Är scenografen anlitad som egenföretagare är det viktigt att det står i kontraktet att teatern är ansvarig för säkerheten.

Upphovsrätt

• Tips på formulering att lägga in i kontraktet:

Förfogande över iscensättning:

Scenografen och kostymdesignern är upphovsperson till verkets scenografi och kostym. Teatern får inte överlåta, uthyra, utlåna, förändra eller använda dekor och kostymuppsättning i annat sammanhang än avsett utan att scenografens eller kostymtecknarens medgivande inhämtats.

Detta står i nuvarande Riksavtalet under Förfogande över iscensättning sid 36

Original

• Tips på formulering att lägga in i kontraktet: Namn XX äger original av scenmodell och kostymskisser

(under förutsättning att du själv bekostat material till modell och skisser) eller omvänt om arbetsköparen anser sig äga original så ska de ha bekostat materialet för modell och skisser.

• Teatern har inte rätt att publicera eller sälja modell eller skisser utan ditt medgivande även om de äger materialet.

• Även om teatern äger balsabitarna och kartongen som modellen är gjord av så äger du fortfarande idén till modellen/ kostymskissen. Ta hem modellen och gör kopia på kostymskisserna och lämna kvar om du har plats. Det kan ju även ligga i ditt intresse att modellen exponeras på teatern. Teatern har ju inte rätt att sälja vare sig modell eller skisser.

Datum för idépresentation

• Detta kan även vara viktig information för din a kassa, kolla med din a kassa om vilken information de behöver i ett anställningsbevis

Dessa datum ska stå i kontraktet (se formulär sid 61)

Datum för inlämning

• Detta kan även vara viktig information för din a kassa, kolla med din a kassa om vilken information de behöver i ett anställningsbevis

Datum för repstart

• Detta kan även vara viktig information för din a kassa, kolla med din a kassa om vilken information de behöver i ett anställningsbevis.

Datum för premiär

• Detta kan även vara viktig information för din a kassa, kolla med din a kassa om vilken information de behöver i ett anställningsbevis

Personuppgifter

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Bankkonto för löneutbetalning
  • Yrkesfunktion

Avdelningen för scenografer och kostymdesigner rekommenderar att vi tillsammans etablerar titeln kostymdesigner då många olika yrkesbenämningar används i arbetsköparnas standardkontrakt. Vi tror att vi höjer vår status genom att komma samman som grupp och avvärja begreppsförvirringen.

Ange om det är scenografi- och kostymdesign eller antingen eller som arbetet gäller.

Antal medverkande/ antal kostymer

• Detta är ännu en fråga för avtalsförhandlingarna: att få till en ändring kollektivavtalsformuleringen om antal kostymer istället för antal medverkande

• Detta kan även vara viktig information för din a kassa, kolla med din a kassa om vilken information de behöver i ett anställningsbevis

Boendeform

• Se Tips och tricks angående boende

• Egenföretagare, se till att reglera detta

Grundbelopp

• Försök att specificera din ersättning uppdelat i grundbelopp och månadslön, detta hjälper dig om du framöver behöver omförhandla med teatern t.ex. om föreställningen ska flyttas och en ersättning ska utgå som baseras på ett grundbelopp, eller i framtida löneförhandlingar där du vill höja din och dina kollegers månadslön

• Hela vårt framförhandlade avtal bygger på uppdelning i grundbelopp och månadslön. Grundbeloppet ska innehålla ersättning för förberedelser och upphovsrättslig ersättning. Det senare är något som vi måste jobba på att i framtiden specificera, skilja ut. Månadslönen ska täcka arbetet från koll till premiär. Detta står också i kontrakts formuläret på sid 61. Även om alla teatrar har egna kontrakt ska man se till att allt finns.

Månadslön

• Försök att specificera din ersättning uppdelat i grundbelopp och månadslön, detta hjälper dig om du framöver behöver omförhandla med teatern t.ex. om föreställningen ska flyttas och en ersättning ska utgå som baseras på ett grundbelopp, eller i framtida löneförhandlingar där du vill höja din och dina kollegers månadslön

• Om du gör scenografi och kostymdesign har du rätt till minst 2 månadslöner, oavsett om rep-perioden är kortare eller ej.

• Om du gör enbart scenografi eller kostymdesign har du rätt till minst 1.5 månadslöner, oavsett om repperioden är kortare eller ej.

• Detta står i Riksavtalet sid 45

• Om repperioden är längre, se till att få månadslön för motsvarande arbetsperiod. Även om du inte är på plats på arbetsplatsen så är du ju tillgänglig och arbetar med produktionen även när du inte fysiskt är på plats. 1.5-2 månadslöner är bara ett minimum enligt avtal.

• Man ska alltid få betalt för de arbetsdagar som man utför i likhet med övriga arbetstagare.

Utbetalningsdatum för lön

• Vanligast är att lönen utbetalas vid tre tillfällen: 1/3 vid kontraktets påskrift, 1/3 vid inlämning, 1/3 vid premiär

Egenföretagare, se till att utbetalningsdatumen står i kontrakten. Sista utbetalningen före premiär

• I samband med sista löneutbetalningen kommer vanligtvis även utbetalningen av semesterersättningen (12% av lönen)

Egenföretagare, räkna in semesterersättningen i arvodet.

Semesterersättning

Semesterersättning skall alltid tillkomma på din lön. Se till att tidigt i löneförhandlingen tydliggöra att ni förhandlar om en lön som är exklusive semesterersättning så att de inte försöker lägga in att det är inklusive ersättningen, i slutet av förhandlingen.

• Tips på formulering:  ”Lön X kr exklusive semesterersättning” eller ”Lön X kr semesterersättning tillkommer”

• Semesterersättningen ska utbetalas en senast en månad efter att anställningen har upphört.

Detta kan innebära att den kommer som en senare utbetalning än sista löneutbetalningen.

• Om det inte står något i kontraktet så är lönen att ses som exklusive semesterersättning. Det är alltså huvudregeln.

Dokumentation

• Tips på formulering: ”Namn XX har rätt att använda delar av verket i teaterns avtal med fotograf dokumenterat i bild och videomaterial som dokumentation av sitt arbete i trycksak och på internet. Föreställning, arbetsköpare och fotograf krediteras.

Detta står i avtalet sid 36. Kan med fördel skrivas in under Särskilda villkor i kontraktet

När produktionen är på annan ån din boendeort

Lägg till dessa punkter:

•Internet i boendet

• Tips på formulering: ”Som frilansarbetare med parallella projekt i olika delar inrikes och/eller utrikes är det nödvändigt att ha ett boende med en snabb internetförbindelse.”

Traktamente

• Utgångspunkten i reseavtalet är att det krävs övernattning för att både traktamente och resetillägg ska utgå.

Om ingen övernattning sker så kan resetillägget utbetalas.

Traktamente (220 kr) är skattefritt och resetillägget (140 kr)är skattepliktigt.

Det finns särskilda traktamentsregler i institutionsavtalet vid pjäskontrakt och vid korttidsanställning (6 mån) då ett visst traktamente kan utgå trots att det inte är en tjänsteresa utan enbart en vistelse utanför bostadsorten.

Traktamentsreglerna kan upplevas som snåriga så här kan man med fördel ringa jouren för vägledning!

Resor

Om scenen du ska arbeta för ligger på annan ort än din bostadsort är det viktigt att avtala om resor, vem betalar och hur många resor behövs för att kunna göra hela jobbet på ett bra sätt?

I de flesta av våra kollektivavtal har man rätt till en resa från bostadsorten till engagemangsorten respektive från engagemansorten till bostadsorten vid engagemangets början och slut. Detta ska alltså bekostas av teatern. Sedan tillkommer det såklart flera resor som man alltså bör avtala om.

Vanligast är två sätt att hantera en resebudget:

• Resebudget som ett lönetillägg på ett engångsbelopp avseende resor

• Arbetsköparen bokar och betalar resorna direkt

Mer information om hur de två metoderna skiljer sig åt samt hur du kan förhandla om resebudgeten finns i Tips och tricks.

Ett sista tips

Ta hjälp av Fackförbundet Scen & Film innan du skriver på. Detta gör du enklast genom att mejla in ditt kontraktsförslag till medlemsradgivning@scenochfilm.se och be dem korra och återkomma med synpunkter. Scen & Film kommer aldrig ställa dig till svars för ett dåligt avtal eller en risig lön, däremot kan de hjälpa dig att få med saker i kontraktet som förbättrar din arbetssituation och lön! Juristerna i medlemsrådgivningen skvallrar inte.

Även företagare kan få hjälp av Medlemsrådgivningen på Scen & Film.

Ta för vana att ALLTID skicka in avtalet för granskning till Medlemsrådgivningen, trots att du tror det ser bra ut!.

Konsultarbete/Yttre öga

Det händer ibland att en scenograf/kostymdesigner får frågan att vara ett sk. ”Yttre öga” eller konsult. Begreppen kan ibland vara lite otydliga och det finns inga tydliga riktlinjer för hur man ska betalt. Det är därför viktigt att innan man tackar ja till den här typen av arbete är tydlig och överens med sin arbetsgivare exakt vad det är som ingår i arbetet.

Här är några punkter att tänka på:

• Var väldigt tydlig i överenskommelsen med teatern vad det är du förväntas göra. Och se till att få betalt för det, kanske räkna i hur många dagar du jobbar.

• Se till att övriga i teamet också blir informerade om detta, så att det inte uppstår missförstånd om vem som gör scenografi eller kostym. Är du ett yttre öga är du alltså bara rådgivare.

• Om du inte får betalt för ett scenografi/kostym arbete ska det inte heller behövas någon modell, ritningar eller skisser, då man inte ska arbetsleda verkstäder, hantverkare eller ateljéer.

• Det ska inte stå i programmet att det funnits en scenograf/kostymdesigner om så inte är fallet. Att rådgiva ska inte kunna ersätta arbetet (och upphovsrätten) som man har som scenograf/kostymdesigner.

 

Inlämningar inför produktioner på Byteatern Kalmar Länsteater

Information till externa upphovsmän (regissörer, scenografer, koreografer, kostydesigner, mfl)

Innan idémötet har förutsättningar i form av målgrupp, föreställningslängd, ev antal medverkande, premiärdatum, mm. kommunicerats till upphovsmän. Här ska också klargöras i vilken omfattning scenograf medverkar vid konstruktion och bygga av scenografi, detta gäller också kostymörens roll i produktionen av kostymerna.

Denna mötesordning är tänkt att beskriva vägen från första koncept idéer till modellinlämning och byggstart.

Producent är sammankallande och leder alla möten.

Idémöte

6 månader före byggstart, dock senast 3 mån före byggstart

Närvarande från teatern: Teaterchefer, producent, teknisk chef, snickare, måleri, rekvisitör, skräddare, ljussättare, ljuddesigner, kompositör, marknadsförare, turnéläggare, skådespelare. Om någon eller några av dessa inte kan närvara ska producenten delge de frånvarande vad som framkommit på mötet.

På idémötet presenteras en första uppsättningsidé av föreställningens konstnärliga ledning. De förväntas visa inspirationsbilder – musik, video eller skisser som på ett relevant sätt beskriver idéerna bakom uppsättningen.

Antal kostymer och ett ungefärligt omfång av rekvisita, mask och hår, ska också nämnas.

Vidare ska på idémötet sägas om man tror sig behöva projektioner av bilder och/eller video, samt om detta ska produceras inom ramen för produktionen.

Förproduktionsmöte 1

(interna och externa medverkande deltar)

I direktanslutning till idémötet hålls ett förproduktionsmöte med alla ovannämnda inklusive de externa upphovsmännen.

Här upprättas en uppdatering av produktionsdokumentet.

Teknisk chef och producent inhämtar uppgifter för att klargöra om inriktningen på idéerna presenterade på idémötet är realiserbara.

Teatern ska, genom föreställningens producent, inom en vecka efter idémötet ge respons till det konstnärliga teamet för att ge en fingervisning om vad av idéerna som är möjligt att genomföra inom givna ekonomiska ramar.

Skissmöte

Senast 6 veckor innan modellmöte.

Närvarande från teatern: Teaterchefer, producent, tekniskchef, snickare, måleri, rekvisitör, skräddare, ljussättare, ljuddesigner, kompositör,  marknadsförare, turnéläggare, skådespelare. Om någon eller några av dessa inte kan närvara ska producenten delge de frånvarande vad som framkommit på mötet.

Här ska det konstnärliga teamets tankar ha fördjupats och utvecklats.

På mötet ska en skissmodell presenteras, modellen behöver inte vara målad men ska visa på omfattningen av scenografins storleoch den generella riktningen i scenografin.

En skiss över rummet inklusive scenografi, publikplatser och rigg lämnas till teknisk chef.

Antal kostymer och utkast/skisser till kostymerna ska presenteras.

Omfattning av eventuell video eller andra projektioner ska framgå, gärna med hjälp av ett utkast till en storyboard.

Individuell möten efter behov med ljussättare, ljuddesigner, kompositör, rekvisitör och skräddare/kos

Efter individuella möten återsamlas produktionsteamet, externa och interna medverkande, för produktionsmöte.

Turnépraxis

De närmsta dagarna efter idémötet hålls möte där turnépraxis för produktionen upprättas. Producent leder mötet där turnéledare, turnéläggare, skådespelare och teaterchefer närvarar.

Tekniskchef och producent inhämtar uppgifter för att klargöra om inriktningen på skisserna presenterade på skissmötet är realiserbara.

Teatern ska, genom föreställningens producent, inom två veckor efter skissinlämning ge respons till det konstnärliga teamet och meddela om och i vilken omfattning de skisser som presenterats på mötet är genomförbara med hänsyn till ekonomi, personal, turné, etc.

Inför modellinlämning

Mellan skissmöte och modellmöte ska dialog föras mellan externa upphovsmän och teaterns ljussättare, kompositör/ljuddesigner, skrädderi/kostymör, rekvisitör, måleri, marknadsförare och teknisksamordnare.

Modellinlämning

Tidigast 6 veckor efter skissmötet.

Det slutgiltiga konceptet, dess idémässiga och visuella innehåll presenteras.

En målad skalenlig modell ska presenteras, samt ritningar på scenografi lämnas till verkst.

Ritning på scenografins placering i rummet, publikplatser samt rigg lämnas till tekniskche

Kostymteckningar och plan över kostymbyten presenteras.

Rekvisitalista presenteras.

Storyboard på eventuell video eller andra projektioner presenteras.

Ljussättare presenterar grundläggande material och koncept för ljussättningen.

Ljuddesigner och/eller kompositör presenterar det auditiva konceptet.

Marknadsförare presenterar koncept för program och affisch.

Efter modellmötet kan scenografibygge inledas.