Höj anslagen till de fria professionella teatrarna

Ska de fria professionella teatrarna kunna bedriva sin verksamhet med samma kvalitet och omfång måste deras anslag räknas upp med den faktiska pris- och löneutvecklingen. Det skriver Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en skrivelse till Kulturdepartementet.

I den kulturbudget som presenterades tidigare i höst framhölls att de fria scenkonstgrupperna är av stor betydelse för den unga publiken. Det avspeglas dock inte i anslagen till teatrarna, som fortsätter att urholkas genom att de inte följer pris och löneutvecklingen.

Kulturrådet, som ju visserligen utgår från de ekonomiska ramar som riksdag och regering anvisar, har ändå en viktig roll i att ta fram underlag om och tydliggöra vilka behov som finns inom kulturområdet. Därför har Teaterförbundet även uppmanat Kulturrådet att ta fram en strategi för den fria teaterkonstens utveckling.

Här intill kan du läsa skrivelserna. Där finns även en illustration av hur anslagen har minskat, som tidigare varit publicerad i Teaterförbundets tidning Akt.