Etikett: Arbetsplatsen

Anställningsformer

2022-10-10 Observera att det i de flesta av förbundets kollektivavtal finns särskilda regler kring anställningsformer, vilket gör att delar av LAS inte gäller. Kontakta Medlemsrådgivningen via  Mina Sidor för at...

Arbetsplatsen

2016-05-24 Här hittar du information om frågor som rör din arbetsplats, arbetsmiljö, arbetstider, diskriminering med mera....

Kollektivavtal

2016-01-29 Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Fackförbundet Scen & Film har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad ö...

Diskriminering

2016-01-29 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och åld...

Arbetstid

2016-01-29 I Sverige finns regler om arbetstid både i lag och i kollektivavtal. Syftet med reglerna är bland annat att se till att människor inte arbetar för mycket och i för långa perioder i sträck, dels av häl...

Arbetsskada

2016-01-29 En arbetsskada innebär att du råkat ut för en olycka eller för ohälsa som är relaterad till ditt arbete eller arbetsplatsen. Det kan också vara en olycka som inträffar på väg till eller från arbetspla...

Arbetsmiljö

2016-01-29 Arbetsmiljö innefattar både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala (trivsel, arbetsklimat, stress, mobbing, konflikter och påverkansmöjligheter är exempel på psykosociala arbetsmiljöfaktorer). ...