Arbetsmiljö för scenkonsten (TMA)

Datum: 16 - 18 sep 2024

Ort: Stockholm

Arbetsmiljö för scenkonsten/TMA-utbildning är utbildningen för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Den riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor och förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda fungerar. Det är en fördel om chefer och skyddsombud kan gå kursen tillsammans.

Du lär dig det här
Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du själv söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. När chefer och skyddsombud hos samma arbetsgivare går kursen tillsammans får de chansen att lägga grunden för en god samverkan.

Partsgemensam utbildning
Kursen genomförs inom ramen för Teater- och Musikområdets arbetsmiljöråd, som är ett partsgemensamt organ för Svensk Scenkonst, Scen & Film, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Via Prevent anlitar vi konsulten Mikael Rehnberg, som är den som kommer att hålla vår arbetsmiljökurs. Han föreläser med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för användning i sitt dagliga arbete.

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där olika arbetsmiljösituationer diskuteras.

Efter utbildningen ska du kunna:

  • Identifiera risker och arbeta förebyggande ur ett MTO*-perspektiv (Människa-Teknik-Organisation)
  • Förstå syftet och innebörden av regelverket
  • Kunna omsätta kraven i regelverket om organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
  • Kunna genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Samverka i arbetsmiljöfrågor

Föreläsare
Mikael Rehnberg föreläser med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Läs mer om Mikael Rehnberg här.

Bidrag till kursavgiften
Under 2024 kan arbetsgivare ansöka om ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring för arbetsmiljöutbildning som genomförs partsgemensamt. Läs mer på AFA Försäkrings hemsida. https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Internat
Utbildningen är ett internat där hotellrum och måltider ingår i kursavgiften.

Anmälan och fakturering
Du anmäler dig på Svensk Scenkonsts hemsida och du kommer att faktureras kursavgiften i efterhand.

Anmäl dig här senast 16 augusti.