Regiboken

På Göteborgs filmfestival lanserades Sveriges Filmregissörers bok ”Regiboken” med ett sammanhängande seminarium om regissörens val i filmproduktioner. Nu finns boken att ladda ner som en PDF!

Så här skriver Sveriges Filmregissörer om Regiboken och varför de har gjort den:

Vår bild av omvärlden skapas och reproduceras genom rörliga bilder – spelfilmer, dokumentärer och tv-serier. Historier av alla slag får oss att skratta, gör världen mer fattbar och får oss att reflektera, ställa frågor och kanske bättre förstå en komplex samtid eller se våra egna liv i ett nytt ljus.

Och bakom varje sådant filmiskt verk finns en regissör. Det krävs skörhet och styrka, mod, viss galenskap, oändligt tålamod och i de allra flesta fall, starka samarbeten för att få den första visionen, idén att bli till en färdig film.
Med denna text vill vi ge ett så allsidigt svar som möjligt på frågan om vad en regissör gör och samtidigt stärka våra arbetsvillkor.